Erik Dorsman (1979)


Erik begon als zelfstandig architectuur- en stedenbouwhistoricus en werkte samen met stadsbouwmeester Niek Verdonk aan het architectuurbeleid van Groningen, waarna hij grote manifestaties als
Intense Laagbouw en Bouwjong! inhoudelijk en organisatorisch begeleidde. Daarnaast gaf Erik excursies voor de Rijksuniversiteit Groningen, publiceerde hij in vaktijdschriften en -literatuur over actuele ruimtelijke opgaven en was hij vanaf 2009 secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie van Groningen. Erik is secretaris van het Kwaliteitsteam Groningen Spoorzone en is als adviseur betrokken bij het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.

 

Werk

 2016

‘Architectuurmanifest Groningen’ (manifestatie ‘Wonen in stadshart’), met en voor stadsbouwmeester Jeroen de Willigen, Atelier Stadsbouwmeester Groningen
Regio Groningen 2070, essay over Groningen als een autonome stedelijke regio, met en voor Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond) en Peter Veenstra (Lola landscape architects)
The next economy (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam), essay met vergezicht op een energie-neutraal en duurzaam Groningen, met het Atelier Stadsbouwmeester Groningen en voor de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam
Analyse stedenbouwkundige context van de Openbare Bibliotheek Groningen (Giorgio Grassi), met stadsbouwmeester Jeroen de Willigen en voor de Rijksuniversiteit Groningen
De Groninger Narratieven, zes verhalen over de ruimtelijke geschiedenis van Groningen (1. De gegroeide en landschappelijk stad, 2. Stad en ommeland, 3. De compacte stad, 4. De verdeelde stad, 5. De publieke stad, 6. De geïsoleerde en internationale stad), van en met stadsbouwmeester Jeroen de Willigen, Atelier Stadsbouwmeester Groningen

2015
Ambitiedocument Groninger Spoorzone, ‘Mooi Extra – Aanvulling op ambitiedocument Groningen Spoorzone’ (NL Architects, Amsterdam), met NL Architects en voor het Kwaliteitsteam Groningen Spoorzone
Analyse twintig jaar gebouwenenquête, met stadsbouwmeester Jeroen de Willigen, Atelier Stadsbouwmeester, voor Platform GRAS

2014
Ambitiedocument Groninger Spoorzone, ‘Mooi – Ambitiedocument Station Groningen’ (NL Architects, Amsterdam) met NL Architects en voor het Kwaliteitsteam Groningen Spoorzone

2013
Manifestatie ‘Kloppend Hart – Bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden’, onderzoek, tentoonstelling en boek, met Niek Verdonk en voor de gemeente Leeuwarden

2012
Making City (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam): paviljoen gemeente Groningen,
De Intense Stad / Intense Laagbouw / Bouwjong! The manifestation as a spatial instrument for making city, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen
Manifestatie ‘Bouwjong! Woningbouw voor jongeren’, onderzoek, tentoonstelling en boek over jongerenhuisvesting, met Platform GRAS en stadsbouwmeester Niek Verdonk, voor de gemeente Groningen

2010
‘11XLeeuwarden – Friese architecten bouwen in de hoofdstad’, tentoonstelling en boek over Friese architecten, met Niek Verdonk en voor de gemeente Leeuwarden

2009
Manifestatie ‘Intense Laagbouw’, onderzoek, tentoonstelling en boek over woningbouw in hoge dichtheden, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen

2008
Nummer: samenstelling en redactie van het tijdschrift
Nummer, met Bart Westerveen en voor de Academie van Bouwkunst Groningen
De Intense Stad Update: boekserie over gerealiseerde projecten van de manifestatie De Intense Stad, met Bart Westerveen en voor GRAS Uitgevers
‘Dorpstraat ons dorp’, generatiewoningen Drachten, winnaar ideeënprijsvraag, met pvanb architecten en MD Landschapsarchitecten, voor Woningbouwvereniging Smallingerland

2007
‘Op Groninger Hoogte – (N)ooit gebouwde projecten van 18 architecten uit Groningen’, tentoonstelling RO/EZ, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen

2006
Architectuurnota Groningen: dienst RO/EZ,
Tekenen voor de stad. Een nota over het architectuur-, stedenbouw- en landschapsbeleid van Groningen, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen, 2006

2005
Grondbeleid: onderzoek naar het grondbeleid van corporaties in Nederland, met G.R.W. de Kam en voor de Radboud Universiteit Nijmegen
Aedes Fryslân: onderzoek naar de grondverwerving van corporaties in Friesland, met G.R.W. de Kam en voor Aedes Fryslân
Evaluatieonderzoek Bureau Parkstad Amsterdam, met en voor G.R.W. de Kam
De Zondvloed (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam), genealogisch onderzoek naar polders, met Yvonne Hilgenkamp en voor de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam

2003
Enquêteonderzoek vastgoed en maatschappelijke opvang, met G.R.W. de Kam en voor de Stichting Maatschappelijke Locatieontwikkeling: George de Kam,
Vastgoed en maatschappelijke opvang en Bijlage – Resultaten enquête vastgoedbeheer van instellingen voor maatschappelijke opvang, Federatie Opvang / Aedes vereniging van woningcorporaties, Amersfoort / Hilversum, 2003
Onderzoek Spacemate Amsterdam Zuidoost, met Hanneke Rolden en voor PERMETA Architecten: PERMETA architecten, Spacemate – Zuidoostlob. Kwantitatieve analyse van dichtheid en transformatiemogelijkheden, PERMETA Architecten, Amsterdam 2004
Second Opinion Arnhem Rijnboog, met Niek Verdonk, Marcel van Heck en Paul Kuitenbrouwer, voor het Atelier Rijksbouwmeester: Second Opinion – Stedenbouwkundig Advies Haven Rijnboog, Den Haag mei 2003

 

Publicaties

 E.J. Dorsman, Regio Groningen 2070 – Visie op een autonome stedelijke regio, De Zwarte Hond, Lola landscape architects, 2016
E.J. Dorsman ‘De Nordic City’, in: Atelier Stadsbouwmeester Groningen, Denkbeelden voor een slimme energiestad – Groningen > Nordic City, gemeente Groningen, 2016

E.J. Dorsman & G. Kleiman, Onze Stad – Jaarverslag 2013/14 Welstands- en Monumentencommissie Groningen, Libau, Groningen, 2015
E.J. Dorsman, P.M. Schaap & J. de Willigen, 20 jaar Dag van de Architectuur Groningen – Een overzicht van de winnaars van de Groninger Gebouwenenquête 1996-2015, GRAS Uitgevers, Groningen, 2015

E.J. Dorsman & N. Verdonk, ‘Voor de continuïteit in ruimtelijke ontwikkelingen’, in: Gro Blogs, Urban Gro Lab, urbangrolab.nl, 2014

E.J. Dorsman & G. Kleiman, De stad, de bouwers en de buren – Jaarverslag 2012 Welstands- en Monumentencommissie Groningen, Libau, Groningen, 2013
E.J. Dorsman & N. Verdonk, Kloppend Hart – Bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, 2013

E.J. Dorsman & G. Kleiman, De Open Stad – Jaarverslag 2011 Welstands- en Monumentencommissie Groningen, Libau, Groningen, 2012
R. Asschert, E.J. Dorsman e.a., Bouwjong! Woningbouw voor jongeren, GRAS Uitgevers, Groningen, 2012

E.J. Dorsman, ‘Het Tschumipaviljoen – een brede culturele geschiedenis’, in: Tschumipaviljoen, http://www.tschumipaviljoen.org/paviljoen, 2011
N. Verdonk & E.J. Dorsman, ‘Kenniscampus Leeuwarden: campus of stad?’ in: Architectuurstudio Herman Hertzberger, NHL Hogeschool, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2011
E.J. Dorsman & G. Kleiman, Zicht op Stad – Jaarverslag 2010 Welstands- en Monumentencommissie Groningen, Libau, Groningen, 2011
E.J. Dorsman, ‘Faculty extension, Groningen – Pvanb strike a balance between a dynamic aestetic and ‘honest’ construction’, in: A10 new European architecture, nr. 37, A10 Publishers, Amsterdam, februari 2011

E.J. Dorsman, 11XLeeuwarden. Friese architecten bouwen in de hoofdstad, gemeente Leeuwarden, 2010

E.J. Dorsman, H.C. Rolden e.a., Intense Laagbouw. Woningbouw in hoge dichtheden, GRAS Uitgevers, Groningen, 2009

E.J. Dorsman & B.F. Westerveen, Nummer 3 – Intense Laagbouw, Academie van Bouwkunst, Groningen, september 2008
E.J. Dorsman, ‘Nieuwe renaissance’, in: P.M. Schaap e.a., De Intense Stad Update: De Rokade Hoornse Meer, GRAS Uitgevers, Groningen, 2008, pp 11-13
E.J. Dorsman, ‘Vensterschool Gravenburg Groningen’, ‘Vensterschool Hoogkerk Groningen’ & ‘Brede School Zuidbroek Menterwolde’, in: Architectuur Lokaal, Aap, noot, mis. De basis van de brede school, Architectuur Lokaal, Amsterdam, 2008
E.J. Dorsman, ‘Plint en bovenbouw. Faculteitsgebouw in Groningen door De Zwarte Hond’, in: de Architect, jaargang 39, nr. 4, Sdu Uitgevers, Den Haag, april 2008, pp 62-67

E.J. Dorsman, ‘Bedrieglijke eenvoud. Appartementengebouw in Groningen van Johannes Kappler Architekten’, in: de Architect, jaargang 38, nr. 3, Sdu Uitgevers, Den Haag, maart 2007, pp 60-63

E.J. Dorsman, ‘Schitterende schijn van NPSP composieten’, in: Gevelbouw, jaargang 3, nr. 2, Ton van der Veer, Control Media, Breda, juli 2006, pp 30-33

F. Feddes & A. Geuze, Polders! Gedicht Nederland, Nai Uitgevers, Rotterdam, 2005

G.R.W. de Kam & E.J. Dorsman, ‘Kleine schaal biedt kansen voor kwaliteit’, in: M.D.J. van Well, Beter Bouwen en bewonen. Een praktijkgerichte toekomstverkenning, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag, 2004

 

Excursies

 2013 Noorwegen, studiereis met Paul Kuitenbrouwer en Niek Verdonk voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, historici en projectadviseurs
2011-2015 Kopenhagen, Oslo, Marseille, Londen: studiereizen voor de Welstands- en Monumentencommissie Groningen
2009-2015 Kopenhagen, Berlijn, Londen, Wenen, Brussel, Venetië: studiereizen voor De Deur in Huis, met Emiel Noordhuis
2008-2009 Hamburg, Brussel: studiereizen gemeente Groningen
2007-2010 Zürich, Madrid, Essen, Duisburg, Düsseldorf: studiereizen voor De Zolder, met pvanb architecten, Bureau Ritsema en MD Landschapsarchitecten
2006-2011 Wenen, Londen, Kopenhagen, Hamburg, Madrid, Praag, Tallinn, Helsinki: studiereizen voor Meander, studievereniging Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

 

Betrekkingen

2017 Oprichting De Deur in Huis, met Emiel Noordhuis: plek voor ontwerp en debat
2014-2017 Adviseur Atelier Stadsbouwmeester Groningen
2013-2017 Secretaris Kwaliteitsteam Groninger Spoorzone
2009-2017 Secretaris Welstands- en Monumentencommissie commissie Groningen
2004 Oprichting SOFA, architectuur- en stedenbouwhistorisch onderzoek
2002-2004 Freelance architectuur- en stedenbouwhistoricus

 

Opleiding

 2002 These: Versteende Retoriek – De wederopbouw van de Stalinallee en het Hansaviertel als politiek instrument tijdens de Koude Oorlog, augustus 2002

2001 ‘Schiphol – Van Airport tot Airportcity’: tentoonstelling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

2000 Stage PERMETA Architecten, Amsterdam: PERMETA Architecten, Het Nieuwe Wonen – Veranderende woonmilieus en het veranderbare woongebouw, Projectbureau Consortia IJburg, Amsterdam, mei 2001

2000, 2001 Kopenhagen, Wenen: studiereizen voor Meander, studievereniging Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

1997-2002 Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen