De Deur in Huis

Sam (2003) studeert Built Environment aan de Hanzehogeschool in Groningen. In 2020 heeft hij zijn propedeuse behaald en besloot hij zich verder in het vak te verdiepen. Dit deed hij als junior-onderzoeker bij het Kenniscentrum Noorderruimte, hier verdiepte hij zich in klimaat adaptieve bedrijventerreinen. Tijdens zijn afstudeerstage van September tot Februari zal hij ons bureau versterken en proberen om zo veel mogelijk kennis van het architectuur vak en de organisatie te vergaren.