De Deur in Huis

Genomineerd!

Jaar2019

Type14 Rijwoningen

OpdrachtgeverNijhuis Bouw, in aanbesteding voor woningcorporatie Nijestee

FaseOplevering

De Deur in Huis is opgetogen dat de rijwoningen aan de Grote Beerstraat zijn genomineerd voor de Grote Groninger Gebouwen-enquête. De bescheiden bijdrage aan de herontwikkeling van Paddepoel Zuid vormt het enige sociale woningbouwproject van de enquête, een opvallende tendens. Hopelijk kunnen we in de komende jaren sociale woningbouw de aandacht blijven geven die het verdient! Tot vrijdag 14 juni kunt u nog stemmen