De Deur in Huis

Onder het genot van een hamburger

De Deur in Huis en Woningcorporatie Actium lichtten dinsdagavond aan omwonenden de schetsplannen toe voor vier levensloopbestendige woningen in Bovensmilde. Samen met Actium wil het bureau haar duurzaamheidsambities nog eens onderstrepen door ze te bouwen volgens het CLT-bouw principe (Cross Laminated Timber). Er was veel enthousiasme en animo onder de geïnteresseerden, waarschijnlijk ook mede doordat er door iedereen een broodje hamburger kon worden genuttigd in het avondzonnetje!