Bonairestraat

Groningen

Jaar2009

Type21 grond-gebonden woningen en 12 appartementen, parkeervoorziening en tuininrichting

OpdrachtgeverLefier Groningen
(Project: De Unie Architecten met MD Landschapsarchitecten)

Expressieve baksteen-
architectuur

 
De gezinswoningen en appartementen aan de Bonairestraat manifesteren een met grote zorg en vakmanschap toegepaste baksteenarchitectuur. Ze vormen een tastbare vertaling van het gemêleerde woonprogramma en continueren met eenvoudige middelen op een eigenwijze manier de baksteentraditie van zowel hun voor- als naoorlogse context. De nieuwbouw aan de Bonairestraat was de eerste fase van de herstructurering van een bouwblok met verouderde wederopbouwarchitectuur, op de grens van de vooroorlogse en naoorlogse stad.

Het bestaande uniforme woonprogramma is aan de straat vervangen door twee rijen eengezinswoningen, geschikt voor starters op de woningmarkt. Op het binnenterrein daarachter staan twee compacte appartementen-gebouwen met elk zes woningen voor jongeren met een autisme-stoornis, enigszins beschut ten opzichte van straat en openbare ruimte. De expressieve baksteengevels van de rijwoningen en appartementen zijn duidelijk familie van elkaar, maar verbeelden tevens het specifieke woonprogramma en de daaruit volgende nauwgezette opgave.

De ontwerpoplossing voegt zich zowel stedenbouwkundig als architectonisch op natuurlijke wijze naar opgave en context. De hoofdopzet van het bestaande bouwblok is gehandhaafd en versterkt; om het programma te ondersteunen is een extra ‘knip’ in de bebouwing aan de Bonairestraat gemaakt, wat het voorheen afgesloten binnenterrein meer toegankelijk maakt. De situering, vorm en uitwerking van de rijwoningen creëren een vloeiende overgang naar de semi-openbare binnentuin, die bescherming biedt zonder dat ze hermetisch van de wijk en het openbare leven is afgesloten.

Het stedenbouwkundig plan wordt ondersteund door de zorgvuldige materialisatie en detaillering die, ondanks het opengewerkte bouwblok, het onderscheid tussen straat en binnenplaats overtuigend ervaarbaar maken. De gezinswoningen van drie lagen zijn onderverdeeld in stadswoningen met een als terras dienende carport en rijwoningen met tuin en berging. Van beide rijen zijn de voorgevels echter opgevat als één doorlopende, gemetselde muur, die geaccentueerd wordt door een lichte overmaat ten opzichte van het volume. De consequente maar zeer sprekende muur bestaat uit een breed palet van metselverbanden en variatie in voegwerk, wat een verrassende baksteenrijkdom oplevert, terwijl slechts één kleur geelgroene steen is gebruikt. De kop- en achtergevels zijn uitgevoerd in twee grijstinten, net als de aangrenzende kappen. De zachte grijstinten zorgen voor een rustgevende sfeer op de landschappelijk ingerichte binnentuin, die de uniek gemetselde appartementen-gebouwen benadrukt.