Bouwjong! Cortinghborg

Groningen

Jaar2012

TypeStudentenhuisvesting (8.112 m²), collectieve en commerciële ruimtes

OpdrachtgeverDe Huismeesters
(Project: De Unie Architecten met TD Architects, MD Landschapsarchitecten, Ingenieursbureau Wassenaar, Nijeboer-Hage, Bureau 1232 en Brandadviesbureau Munnik)

Studenten-skyline

 
In het kader van de manifestatie Bouwjong! Woningbouw voor jongeren is in Groningen een torengebouw met studentenhuisvesting ontworpen. Aanleiding voor de manifestatie vormde de groeiende vraag naar zelfstandige woonruimte onder jongeren, wat de gemeente ertoe aanzette de mogelijkheden van grootschalige jongerenhuisvesting in bestaand stedelijk gebied te verkennen. De Cortinghborg-locatie biedt plaats aan een flexibele studententoren, vrij in gebruik, maar door collectieve ruimtes en functies goed verbonden met de ruimtelijke context.

Om indeling, (toekomstig) gebruik en exploitatie zo variabel mogelijk te maken, zijn twee fundamentele ontwerpkeuzes gemaakt. De eerste is de constructie, die bestaat uit een dragende gevel en een harde, constructieve verkeerskern, met daartussen vloerdelen. De vloerdelen zijn naar gelang gewenst gebruik en indeling te plaatsen en bovendien vrij indeelbaar. De tweede keuze is de negenhoekige vorm van de plattegrond, waardoor een gunstige verhouding tussen gevel- en vloeroppervlakte ontstaat. Ook zorgt de vorm voor een kleine geluidsarme gevel richting ringweg, makkelijk in te delen woningen met veel lichtinval en per woning een weids uitzicht op de omgeving.

De gehanteerde ontwerpprincipes creëren de mogelijkheid om het gebouw met een oplopende ‘straat’ van geschakelde collectieve ruimtes te verrijken, vanaf de buitenkant zichtbaar als een helix die omhoog krult. Deze ruimtes kunnen door bewoners ingevuld en beheerd worden, of verhuurd worden aan externe partijen. De onderste drie verdiepingen zijn opengewerkt tot openbare markthal, waar commerciële voorzieningen kunnen worden gerund, door en voor studenten en buurtbewoners. Ook het landschap rondom de toren is collectief ingericht, met groen, water, een plein en sportvoorzieningen. Het ontwerp voor de jongerentoren voegt zo op de grens van stad en land een stadsmarkering toe en versterkt de identiteit van Groningen als studentenstad in de skyline.