De Deur in Huis

Dorpshuis Farmsum

Farmsum

JAAR2017

TYPETransformatie en uitbreiding dorpshuis

OPDRACHTGEVERStichting Aeolus

Farmsum is een oud wierdedorp in het noorden van Groningen, direct grenzend aan Delfzijl. Kenmerkend voor het dorp is een actieve bewonersgroep die vaak bij elkaar komt voor activiteiten in het dorpshuis naast de oude molen. Aangezien de voorzieningen en de omvang van het dorpshuis niet meer voldoen aan de hedendaagse vraag, heeft het dorp de ambitie om het dorpshuis te verbouwen en uit te breiden.

De opgave voor de uitbreiding behelst een vraagstuk op de zuid-oosthoek van een cultuur-historisch waardevol groengebied, genaamd Borgshof, waar vroeger de oude Ripperdaborg gehuisvest was, omringt door water. Tegenwoordig is de borg vervangen door een aantal schoolgebouwen die lagergelegen in de gedempte Borgshof staan. De nieuwbouw zal onderdeel van een ensemble van gebouwen zijn, op de verhoogde zuid-oosthoek van het plangebied.

Het ensemble zal bestaan uit een oude molen, het oude dorpshuis en de nieuwe uitbreiding. De oude molen stond oorspronkelijk aan de zuidzijde van het Oude Eemskanaal en is verplaatst naar de huidige locatie. De molen vormt een herkenningspunt vanuit de verschillende aanrijroutes rondom de locatie. Het huidige dorpshuis staat achter de molen en heeft de uitstraling van een woonhuis dat bij de molen hoort, een molenhuis.

Als onderdeel van het ensemble van molen en molenhuis verrijst de uitbreiding van het derde volume als houten molenschuur. Door de ingetogen vormgeving en het materiaalgebruik presenteert de uitbreiding zich als een ondergeschikt volume in het ensemble, maar wel met een bescheiden, eigentijdse uitstraling.

Een transparant eenlaags verbindingsgebouw zorgt voor de onderlinge functionele relatie tussen het programma in het oude en nieuwe dorpshuis. Het nieuwe dorpshuis heeft naast een eigen materialisering ook een eigen richting, die is afgeleid van de kap- en bebouwingsrichtingen haaks op de naastgelegen Molenstraat en wijzend naar het midden van Borgshof.

VERBEELDING

Bronnen: luchtfoto – Google Maps.com