Entrance

Groningen

Jaar2014

TypeOnderwijsgebouw met kantoorruimte en laboratoriumloods

OpdrachtgeverHanzehogeschool Groningen
(Project: De Unie Architecten met Broekbakema)

Energie Transitie Centrum

 
EnTranCe is het laboratorium waar wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk nieuwe energiesystemen op praktische wijze onderzoeken. Het te huisvesten programma is in drie delen uiteengezet: een verzamelgebouw voor onderwijs en kantoren, een loods als experimentele proeftuin en een volledig met glas overkapt plein dat beide gebouwdelen verbindt.

Net als de functies van EnTranCe is het gebouw zo praktisch mogelijk opgezet: het is ruimtelijk flexibel en gemakkelijk uit te breiden. Het plein kan met een grote hangar-deur afgesloten worden en bij het verzamelgebouw of de loods worden betrokken. Het verzamelgebouw heeft een transparante en open uitstraling, ingegeven door de kassenbouw. Op veel plekken zijn de glazen geveldelen te openen, waardoor er gemakkelijk een wisselwerking tussen binnen en buiten kan ontstaan. Het interieur van het verzamelgebouw wordt gekenmerkt door afwisselend in te richten houten paviljoens, terwijl de ruimte tussen glasgevel en paviljoens ruimte biedt aan interactie en exposities. Het ontwerp van EnTranCe geeft daarmee overtuigend invulling aan het programma; net als met de energiesystemen kan er met het gebouw ge√ęxperimenteerd worden.