Duplex herzien

Assen

Jaar2020

Type35 duplexwoningen

OpdrachtgeverWoningcorporatie Actium

Op de grens van de voor- en naoorlogse stad, in de weilanden tussen de voormalige uitvalswegen Molenweg en Groningerstraat, ontstonden tijdens de wederopbouw woningen in stroken, variërend van rijwoningen tot appertmentengebouwen. Omdat de kwaliteit van deze bebouwing inmiddels te wensen overliet, is het gros ervan in de afgelopen decennia vernieuwd, eveneens met rijwoningen en appartementengebouwen.

“WE hebben gezocht naar een nieuwe mengvorm binnen de contouren van de traditionele rijwoning van twee lagen met een kap, wat resulteerde in een ‘grondgebonden duplex-maisonnette’, inclusief galerij-ontsluiting. Volgt u het nog?”

Vlak achter de Molenweg lagen nog drie in omvang bescheiden rijen met ‘duplexwoningen’ uit de jaren vijftig, eigenlijk varianten op de vooroorlogse beneden-bovenwoning. De bebouwing was verouderd en niet meer te herstellen, maar het principe van de opzet vonden we de moeite van het opnieuw ontwikkelen waard. Kunnen we het duplex-type, van oorsprong als tijdelijke oplossing voor de woningnood bedacht, combineren met andere typen woningen, zodat we aan de Ingenieur J.W. Albardastraat een hoogwaardige vernieuwing realiseren, passend bij de voor- zowel als naoorlogse context?

Omdat we het aantal woningen van 22 naar 35 intensiveren, hebben we gezocht naar een nieuwe mengvorm binnen de contouren van de traditionele rijwoning van twee lagen met een kap, wat resulteerde in een ‘grondgebonden duplex-maisonnette’, inclusief galerij-ontsluiting. Volgt u het nog?

We blazen het duplextype nieuw leven in, door per bouweenheid twee brede begane grondwoningen te koppelen aan drie compacte maisonnettes, die zijn verdeeld over twee lagen en worden bereikt via een opgetild achterpad: de galerij. Zo creëren we een mooie typologische opgave door voor- en naoorlogse woonvormen te versmelten, afgestemd op het samengestelde en veelzijdige karakter van de ruimtelijke context.

“Zo gelaagd de typologische puzzel organisatorisch is, zo vanzelfsprekend is de verschijning van de woningen op het kruispunt van bouwperiodes en -stijlen.”

De twee stroken met voorname rijwoningen die zo ontstaan, bekleden we met een genuanceerde zandgele steen op de gevel, die we eveneens in de omgeving aantreffen. Een afwijkende zachtgrijze steen passen we toe op een ingetogen plint, die langs de kopgevels tot aan de galerij reikt, zodat de mengvorm van woningen ook op subtiele wijze in de uitstraling van het gehele blok zichtbaar wordt.

We verbinden beide blokken met een transparant entreegebouw, zodat de hoofdopzet en vorm van de woningen helder blijft. Spaarzaam toegepaste, verrassende accentkleuren verrijken de blokken en geven het plan cachet, zonder dat ze op de voorgrond treden. Zo gelaagd de typologische puzzel organisatorisch is, zo vanzelfsprekend is de verschijning van de woningen op het kruispunt van bouwperiodes en -stijlen.