De Deur in Huis

Ontwikkelschets

Groningen

JAAR2019

TYPESchets

OPDRACHTGEVERAtelier Stadsbouwmeester Groningen

De kracht van de verbeelding

In samenwerking met het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen is gewerkt aan het visualiseren van de waterontwikkeling van de stad. In de schets wordt de lange waterlijn van het Suikerunieterrein in het westen naar Meerstad in het oosten verkend, een waterroute waarlangs verscheidene ontwikkelgebieden liggen. In een klassiek vogelvluchtperspectief zijn die gebieden verbeeld, die op termijn de visie van Groningen om de stad aan het water te versterken, kunnen waarborgen.

VERBEELDING