De Deur in Huis

Wijkcentrum Tuikwerd

Delfzijl

Jaar2019

TypeDorpshuis

OpdrachtgeverWijkvereniging Tuikwerd

VisualisatiesUrban Metabolic Research & Design

Samen met bewoners en het bestuur van wijkvereniging Tuikwerd is een ontwerp gemaakt voor de vergroting en vernieuwing van het buurthuis. Naast de vraag naar extra ruimte werd de opgave vooral bepaald door het verbeteren van de stedenbouwkundige situatie en het versterken van de relatie met de buurt. Het wijkcentrum mocht wel wat transparanter en uitnodigender zijn, een plek waar iedereen uit de buurt zich welkom en vertegenwoordigd voelt. Ook wilden we vanuit de omgeving beter zichtbaar maken welke activiteiten en festiviteiten er plaatsvinden, zodat duidelijk wordt wat er te doen is.

We hebben het gebouw van een dubbele oriëntatie voorzien, een uitgangspunt dat bepalend is geworden voor de opzet van het plan. Vier compacte bouwvolumes worden me behulp van een assenkruis onder één dak georganiseerd: in oostwest-richting is dat een entreezone, gericht op de wijk, in noordzuid-richting een grote transparante zone met zalen, gericht op het omringende groen en het evenementenveld.

Met de gekozen opzet kunnen we gemakkelijk invulling geven aan de voornaamste functionele wensen: ruimte om het aantal activiteiten uit te breiden, een grotere keuken om meer diner-mogelijkheden te creëren en een betere plek voor jongeren, die zich nu onvoldoende verbonden voelen met het wijkcentrum.

Door de bijzondere kapvorm sluiten we enerzijds overtuigend aan op de buurt, terwijl we anderzijds ruimte maken voor een ‘klassiek’ jeugdhonk, met een chill room en game room, om het bijdetijds te houden. Het idee om met een markante kap het buurtgebouw een heldere identiteit te geven sprak veel bewoners aan. Met hout en aluminium ondersteunen we de eenduidige opzet en geven we het buurthuis een natuurlijke uitstraling.

VERBEELDING

Bronnen: luchtfoto – Google Maps.com