Visserstraat

Groningen

Jaar2010

TypeWoningbouw (14 zelfstandige wooneenheden)

OpdrachtgeverDe Kroon Vastgoed
(Project: De Unie Architecten)

Kunnen we binnen de sfeer van de fijnmazige, historische binnenstad een gebouw ontwerpen dat de structuur en morfologie van het stadsweefsel als vertrekpunt voor het ontwerp neemt? In de Visserstraat van Groningen zijn veertien studentenappartementen verdeeld over een in drieën opgedeeld bakstenen volume, afgestemd op de maat en schaal van de direct omringende bebouwing.

In kavelmaat, hoogte, uitstraling en afwerking volgt het gebouw de gelaagde opbouw en karakteristiek van het straatbeeld, kracht bijgezet door het gebruik van klassiek, ‘Groninger’ rood metselwerk. Een slimme toepassing van steensortering en metselwerkverband versterkt de structurele opbouw van het pand, naar boven toe afgemaakt met licht gematerialiseerde opbouwen. Franse balkons met dubbele deuren zorgen voor een constant gevelbeeld, dat door de indeling en geleding onmiskenbaar onderdeel van de straat is geworden.