Woning aan het meer

Paterswolde

JAAR2019

TYPEVerbouw en uitbreiding vrijstaande woning

OPDRACHTGEVERParticulier

VISUALISATIES

Aan de Reigerlaan 14 in Paterswolde werken we aan de verbetering en uitbreiding van een vrijstaande woning, een opgave die in beginsel uit twee ingrepen bestaat. Ten eerste vergroten we de woning naar de straatzijde, zodat we een heldere entree kunnen maken en de woning aan de ‘voorzijde’ een iets formelere uitstraling kunnen geven. Ten tweede verhogen we de isolatiewaarde van de woning en brengen we nieuwe gevels aan. Beide ingrepen pakken we aan om de kwaliteit en positionering van de woning als geheel te verbeteren. We bestendigen de woning dus op twee manieren. We hergebruiken de bestaande structuur als basis voor een hoogwaardige transformatie en we creĆ«ren een duurzame nieuwe ‘schil’.

We versterken de relatie van de woning met de directe omgeving: we schuiven de rooilijn van het hoofdvolume op naar de straatzijde, zodat die meer in lijn komt te liggen met de aangrenzende woningen. Stedenbouwkundig ontstaat er zo een reeks van eenduidige volumes, vooral ook omdat de vorm en richting van de uitbreiding aansluit op de vorm en richting van het merendeel van de woningen aan de Reigerlaan.

Het isoleren en vernieuwen van de gevels grijpen we aan om de uitstraling meer samenhang en kwaliteit te geven. Met het gekozen materiaal- en kleurgebruik wordt het hoofdvolume kracht bijgezet en wordt dit in relatie tot de bestaande bijgebouwen in vorm en massa nog dominanter, zoals we van een typische woningindeling mogen verwachten. We passen hoogwaardige materialen toe, die samen met de betere isolatie voor een duurzame toekomst garant staan. We maken een eenvoudig volume, waarvan het zinken dak de vorm en massa van het hoofdvolume accentueert. Met de genuanceerde zachtgrijze bakstenen plint brengen we echter samenhang in de woning als geheel. Het kleurgebruik is donker maar terughoudend, zoals de context in feite voorschrijft: passend bij de bescheiden kleurstelling van de aangrenzende woning en minder opvallend in relatie tot de landschappelijke context. Plint en dakverdieping zijn onderscheidend, zonder dat er expliciete kleuren of contrasten worden toegepast.

VERBEELDING

Bronnen: luchtfoto – Google Maps.com