DE DEUR IN HUIS

Plek voor ontwerp en debat

 
COVID-19

Hoewel de maatregelen omtrent COVID-19 serieus nemen, werken we inmiddels weer zo veel mogelijk op kantoor. Gelukkig hebben we in het pakhuis aan de Pottebakkersrijge voldoende ruimte om zorgvuldig en doelmatig op ‘afstand’ aan projecten te blijven werken. Natuurlijk kunnen we contact- en overlegmomenten nog steeds digitaal organiseren, met behulp van Skype, Facetime, of gewoon de vertrouwde telefoon. Maar als fysieke aanwezigheid gewenst is, kan dat eveneens en volgen we uiteraard de veiligheidsvoorschriften voor hygiëne. We blijven natuurlijk bereikbaar per mail en telefoon. We hanteren deze werkwijze, zolang de maatregelen dat van ons vragen.

 

Pottebakkersrijge 19
9718 AG Groningen

Emiel Noordhuis 06 1489 5710
Erik Dorsman 06 2853 4800
info@dedeurinhuis.nl