De Deur in Huis

AANDACHT

Samenwerken met De Deur in Huis doe je niet zomaar. Onze opdrachtgevers vinden kwaliteit belangrijk en kiezen bewust voor een bureau dat verder kijkt dan de opgave. In ons ontwerpproces staat aandacht voorop: voor de geschiedenis, voor de omgeving, voor de context, voor de gebruikers en voor de uitwerking van een plan. Uitgebreid onderzoek naar de locatie en een grondige analyse van de opgave vormen de basis van ons ontwerp. Deze onderzoekende houding zorgt ervoor dat opdrachtgevers altijd meer krijgen dan ze vragen. Tegelijkertijd zie je dat onze ontwerpen thuishoren op de plek waar ze staan.

MEER DAN JE VERWACHT

Bij De Deur in Huis zijn we, zoals de meeste Groningers, niet van de schone schijn. We zeggen wat we denken, en leggen meteen uit waarom. Die no-nonsense-mentaliteit, gecombineerd met zorgvuldig ontwerpwerk, is precies waarom opdrachtgevers bij ons aankloppen. Je weet precies wat je krijgt, en toch is het meer dan je van tevoren verwachtte.

BETROKKEN VAN BEGIN TOT EIND

Architect Emiel Noordhuis richtte in 2018 De Deur in Huis op als bureau voor ontwerp, onderzoek en debat. Zijn kennis en ervaring is het fundament voor de koers die het bureau vaart. Vanuit een historisch pakhuis in de Groninger binnenstad werken we met een hechte en compacte club aan uiteenlopende projecten. Bij De Deur in Huis tref je ontwerpers die op alle schaalniveaus werken, zowel architecten als architecten in opleiding. De gemene deler is betrokkenheid: in alle fases van het ontwerp, van begin tot eind en met elkaar.

BREED INZETBAAR

De afgelopen jaren zette De Deur in Huis in korte tijd de nodige stappen. We maakten naam met de wijze waarop we sociale woningbouwprojecten extra kwaliteit geven. Maar ons arsenaal is groter. We kijken graag over de randen van ons vakgebied en werken samen met andere architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwers. Ook voor het ontwerpen van utiliteitsbouw en het ontwikkelen van sterke stedenbouwkundige visies kun je bij De Deur in Huis terecht. Daarnaast helpen we regelmatig bij de doorontwikkeling van bouwsystemen, waarbij slimme verbeteringen het verschil maken.

WERKEN AAN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Als Gronings bureau voelen we ons buitengewoon betrokken bij het aardbevingsgebied, waar we ook regelmatig werken. Om bewoners, dorpen en het landschap een hoopvolle toekomst te bieden, is een zorgvuldige manier van herstellen en nieuwbouwen nodig. Als ontwerpers kunnen en willen we bijdragen aan het opbouwen van dat toekomstperspectief. We staan naast bewoners die vaak opdrachtgevers tegen wil en dank zijn, en helpen ze als aanspreekpunt en adviseur door ingewikkelde processen. Binnen de gestelde kaders van de versterkingsoperatie zoeken we samen naar de best mogelijke oplossing. Daarbij zijn de bewoners, de geschiedenis en de plek het uitgangspunt voor een ontwerp dat past waar het komt te staan.

WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT

Voor ons is duurzaam ontwerpen iets dat je doet, niet iets dat je roept. Duurzaamheid borg je door kennis en ervaring uit het verleden te koppelen aan vakmanschap in het heden. Wij geloven dat je duurzaamheid niet in materialen uitdrukt, maar juist met het hebben van een visie op de toekomst. Hoe meer aandacht je in het ontwerp van een gebouw steekt, hoe groter de kwaliteit, en daarmee de levensduur. Duurzaam bouwen vraagt een andere manier van denken, en een kritische, onderzoekende houding van opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers. De Deur in Huis volgt de ontwikkelingen op de voet en laat opdrachtgevers graag de mogelijkheden zien.

INTEGRAAL ONTWERPEN

Achter elk ontwerp dat we maken, zit een idee. En een plan is voor ons pas klaar als het op alle schaalniveaus en aan alle kanten klopt. Om daar te komen, gaan we met alle betrokkenen in gesprek. We spreken zowel de taal van professionals als van bewoners en gebruikers, en stemmen hun belangen op elkaar af. Die integrale werkwijze levert wederzijds vertrouwen, een soepeler proces en een beter eindproduct op. Opdrachtgevers begeleiden we door het soms ingewikkelde proces dat bij een bouwproject komt kijken. Het liefst schuiven we in een vroeg stadium aan en zijn we van begin tot eind betrokken.

WAT BOUW JE, EN WAAROM?

Elke opdrachtgever heeft zijn eigen werkwijze en ervaringen. Die respecteren we, maar daarbinnen onderzoeken we een breed spectrum aan oplossingen. We vinden het belangrijk om samen met opdrachtgevers de opgave helder te krijgen en duidelijke uitgangspunten te formuleren. Want zonder goede vragen krijg je geen goed ontwerp. Bij aanvang van een project zoeken we opdrachtgevers regelmatig op. Samen denken we na over wat ze willen bouwen, en waarom. Tijdens die dialoog, en vooral op het moment dat we feedback krijgen, zijn wij op ons scherpst. Zo komen we tot projecten waar niet alleen wij als architecten en onze opdrachtgevers, maar vooral de gebruikers trots op zijn.

TIJDLOOS ONTWERPEN

 In ons ontwerpproces is plaats voor vakmanschap. Dat klinkt logischer dan het in de dagelijkse architectuurpraktijk soms is. We houden van het analoge knip- en plakwerk en maken graag ouderwetse schaalmodellen. Soms levert dat een creatieve chaos op, met meters schetspapier aan de wanden en een werkvloer bezaaid met monsters van bouwmaterialen. Naast het ambachtelijke werk gebruiken we graag eigentijdse technologie. Met behulp van BIM lopen we, nog voor een gebouw er daadwerkelijk staat, door de verschillende ruimtes heen. Experts waarmee we samenwerken, laten we daarbij in een vroeg stadium aanhaken. Zo krijg je altijd een ontwerp dat in drie dimensies klopt.